Opleverkeuring

U heeft een nieuwe woning aangekocht maar wilt wel zeker zijn dat alles goed is. In dat geval kan een opleverkeuring extra zekerheid bieden.

Stel dat u een nieuw huis heeft laten bouwen of een verbouwing heeft laten realiseren door een aannemer; dan wilt u wel zeker weten of alles bouwtechnisch in orde is en helemaal naar wens is afgerond. Een officiële oplevering is vaak de moeite waard!

Inspectakeur kan op uw verzoek een opleverkeuring uitvoeren. Samen bekijken we de woning of het resultaat van de verbouwing en wij registreren eventuele punten die nog niet in orde zijn en aandacht behoeven. Uiteraard kan dit in afstemming met de aannemer plaatsvinden. 

Alle bevindingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering, waarin dus de punten staan die nog moeten worden opgepakt. Dit proces-verbaal wordt ondertekend door de woningeigenaar en de aannemer. Daarmee is de woning opgeleverd en zal de aannemer de resterende punten uitvoeren.

Inspectakeur levert voor een prijs van € 219,-:

– NHG keuring
– Uitgebreide visuele inspectie
– Proces-verbaal van oplevering
– Beantwoording van vragen

N.B. Bovenstaande prijs geldt voor woningen tot 400 m3. Per extra 100 m3 wordt dit tarief verhoogd met € 25,-.