Verkoopkeuring

Er komt veel kijken bij de verkoop van een woning. Inzicht in de bouwkundige staat van uw woning kan u helpen om zorgeloos in een verkoopproces te stappen.

Als u overweegt uw huis te verkopen, kan het fijn zijn om beeld te hebben van de bouwkundige staat van uw huidige woning: een verkoopkeuring. Feitelijk is dit dezelfde keuring als de aankoopkeuring, maar dan op verzoek van de verkopende partij.

Wij lopen de woning door en beoordelen conform NTA 8060 / NEN 2767. In het rapport krijgt u aan de hand van foto’s en tekst terug wat wij hebben gezien. Eventuele gebreken worden beoordeeld en de herstelactiviteiten en -kosten worden ingeschat. Wij leveren een rapport altijd binnen 5 werkdagen.

De verkoopkeuring omvat onder meer deze onderdelen:
a) Bouwtechnisch: Fundering, draagconstructie, kelder, dakconstructie, schoorstenen, trappen, tegelwerk, kozijnen, metselwerk, schilderwerk, hang- en sluitwerk, kitwerk, aanwezigheid visueel waarneembare asbestverdachte materialen.
b) Installatietechnisch: Verwarming, gasinstallatie, visuele staat elektrische installatie, visuele staat riolering, sanitair, waterleidingen, keuken.

Inspectakeur levert voor een prijs van € 319,- inclusief BTW:

– NHG keuring
– Binnen 24 uur een afspraak
– Conditiemeting conform NEN 2767 en NTA 8060 
– Uitgebreide visuele inspectie van de gehele woning
– Overzicht onderhoudskosten direct en binnen 3 jaar
– Beantwoording van vragen
– Uitgebreide bouwkundige rapportage met inspectie foto’s
– Gratis advies over verbeteringen aan de woning

N.B. Bovenstaande prijs geldt voor woningen tot 300 m3. Bij woningen tussen 300 en 500 m3 bedraagt het tarief € 369,- incl. BTW.